Строителство

Предмет на дейност на дружеството е Промишлено и гражданско строителство на територията на област Габрово, услуги със строителна механизация, търговия със строителни материали.

 

Admin-stillСтроителство