ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Битумна хидроизолация (внос Чехия, Италия)

-3кг без посипка

-4кг с посипка (сива, червена)

-4,5кг с посипка (сива, червена)

Битумен грунд  –
18л,
10л,

Битумни керемиди 3м2/пакет (внос Чехия, Финландия)

модели: пчелна пита и боброва опашка

Подпокривна битумна хартия

Пароизолационна мембрана

Хидроизолация двукомпонентна (Деко, Сика)

Лента за хидроизолация (Сика, Деко)

Admin-stillХИДРОИЗОЛАЦИЯ