ТУХЛИ

Единичка Сръбска фасадна
размери: 250 х 120 х 60 мм
Размери (LxBxH)в mm 250 х 120 х 60
Дебелина на стената в cm 12
Тегло в kg 2.2
Брой на m² 67
Брой на m³ 556
Брой в палет 540 или 600

Винербергер – Форати
размери: 250 х 250 х 120 мм
Дебелина на стената (cm) 25
Плътност (kg/m³) 650
Размери (LxBxH в mm) 250 х 250 х 120
Тегло (kg) 4.8
Якост на натиск (N/mm²) 3.5

Винербергер – Поротерм
размери: 500 х 120 х 238 мм
Дебелина на стената (cm) 12
Количество разтвор (l/m³) 58
Плътност (kg/m³) 850
Размери (LxBxH в mm) 500 x 120 x 238
Тегло (kg) 11
Топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.34
Шумоизолация (dB) 44
Якост на натиск (N/mm²) 10

Винербергер – Поротерм лайт
размери: 375 х 250 х 238 мм
Дебелина на стената (cm) 25
Количество разтвор (l/m³) 55
Плътност (kg/m³) 750
Размери (LxBxH в mm) 375 x 250 x 238
Тегло (kg) 16
Топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.26
Шумоизолация (dB) 49
Якост на натиск (N/mm²) 10

Бетонови тухли
размери: 250 х 120 х 60 мм

Описание на продукта:
Единични плътни тухли за изграждане на септични ями и телефонни шахти и др.

Газобетонови блокчета
размери: 600 х 250 х 50 мм
размери: 600 х 250 х 75 мм
размери: 600 х 250 х 100 мм
размери: 600 х 250 х 125 мм
размери: 600 х 250 х 150 мм
размери: 600 х 250 х 250 мм
Технически характеристики:
B 2,5 / D 440 — За неносещи стени;
Декларирана якост 2,5 МРа; Декларирана плътност 440 kg/м³
Коеф. на топлопроводност λ10 сухо = 0,12 W/mK

Зидарски разтвор ММ50
(Баумит) 40кг

Приложение: При всички зидарии с обичайните за строителството градивни материали; особено за носещи и неносещи стени и при зидане на комини.

 

Поддържа се постоянна складова наличност.

Admin-stillТУХЛИ