ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЕPS  (стиропор)  500 х 1000 мм (Универсалстрой – Троян)

дебелини от 1см до 10см

плътност 14-16

XPS (фибран)  600 х 1250 мм

дебелини от 1см до 5см/

Вата минерална
науф, Изокам)

Вата каменна
(Кнауф, Fibran)

Лепило за лепене Портланд термо 25 кг (Ангро)

Лепило за шпакловка Портланд фибро 25 кг (Ангро)

Мрежа за топлоизолация

Мазилки Деко

Структура влачена В2 мм по 25кг
 -полимерна
-силикат-модифицирана
-силиконова

Тониране – на място в магазина по каталог на „Оргахим“ Русе

Структура драскана Д1,5 мм по 25кг
-полимерна
-силикат-модифицирана
-силиконова

Тониране – на място в магазина по каталог на „Оргахим“ Русе

Пяна полиуретанова за лепене

Консумативи
– дюбели различни дължини
– ъгли
– завършващи профили

 

Admin-stillТОПЛОИЗОЛАЦИЯ