МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Заварени мрежи – ф4, ф5, ф6, ф8

размери: 2000 х 4000 мм с отвори 200 х 200 мм

Армираща мрежа ф1,9

размери: 2000 х 1000 мм с отвори 50 х 50 мм

Арматурно желязо

ф6, ф8, №8, №10, №12, №14

с дължина по 6м

Винкели  – различни размери

с дължина по 6м

Профилни тръби – различни размери

с дължина по 6м

Ламарина поцинкована

размери: 0,4 х 1000 х 2000 мм

Ламарина черна

размери: 1,5 х 1000 х 2000 мм

размери: 2,0 х 1000 х 2000 мм

Тел

-арматурна ф1,2

-кофражна ф2,0

-поцинкована ф2,0

-оградна мрежа,

-тел бодлив

Admin-stillМЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ